Foofel company , producer& exporter of diffrent kinds of ( raisins &dates ) & dried fruits &nuts with 2 decades of experience, It is considered one of the exporters of Iranian dried fruits.

Follow me on instagram

+4137814481/4
info@foofel.co

ایران

ایران

کشور ایران با توجه دارا بودن موقعیت استثنایی جغرافیایی،  اقلیم های متعدد آب و هوایی و کشاورزی بارور  قادر به تولیدات انواع خشکبار می باشد. که مجموعه این موقعیت ها بسیار بی نظیر می باشد. انواع خرما، کشمش پسته، زعفران، انجیر، زرشک، موجب شده که ایران به عنوان یکی از گزینه های آسان برای دسترسی مشتریان به تنوع محصولات خود  باشد . و ما به راحتی و در زمان کم و با اطمینان از کیفیت مطللوب می توانیم مواد اولیه را از تامین کنندگان در سراسر کشور تهیه کنیم.

iranian raisins،iranian dates