Foofel company , producer& exporter of diffrent kinds of ( raisins &dates ) & dried fruits &nuts with 2 decades of experience, It is considered one of the exporters of Iranian dried fruits.

Follow me on instagram

+4137814481/4
info@foofel.co

زرشک

زرشک

میوه اش قرمز رنگ بیضوی شکل و ترش مزه است. انتهای بهار و ابتدای تابستان فصل شکوفه دادن بوته زرشک است، غنچه های زرد رنگ زرشک در فصل پاییز رنگ قرمز گیلاسی به خود می گیرند. کشور ایران بزرگترین تولید کننده زرشک دردنیاست و تولید 95 درصد از زرشک دنیا را در اختیار دارد.

بسته های ما از 30گرم تا 1 کیلوگرم و به صورت بالک از 1 کیلوگرم تا 10کیلوگرم می باشد.

سرشار از ویتامین های گروه B به خصوص B2وB1 و اسیدهای عالی، تیامین، آهن است به خصوص و اسیدهای عالی، تیامین، آهن است و همچنین آب زرشک دارای ویتامین همچنین آب زرشک دارای ویتامین فراوان بوده، کاروتنوئیدهایی از جمله بتاکاروتن، لوتئین و زاکسنتین و همچنین کروم، کبالت و روی است.و همچنین آب زرشک دارای ویتامین فراوان بوده، و سرشار از کاروتنوئیدهایی از جمله بتاکاروتن، لوتئین و زاکسنتین و همچنین کروم، کبالت و روی است.

barberry

زرشک دانه اناری :

1

این نوع زرشک در اول فصل برداشت می شود به این صورت که کشاورزان دانه های زرشک را از شاخه جدا کرده و بر روی سطوح وسیعی پخش می نمایند. این نواع خشک کردن هم زمان با برداشت انجام می شودو غالباً به جز جدا کردن شاخه های بزرگ از بار تا پس از خشک شدن برگ ها و خارهای زرشک از آن جدا نمی شوند.

زرشک پفکی :

2

این نواع زرشک از محصول در حدود سه تا شش ماه پس از اولین برداشت زرشک از روی درخت به بازار عرضه می شود و علت آن هم زمانبر بودن پروسه تولید است. در تولید این نوع زرشک، زرشک ها با شاخه از درخت جدا می شوند و دانه های زرشک از شاخه جدا نمی شوند. سپس شاخه ها به تالارهایی سربسته برده شده و در آن جا مانند کشمش آویزان شده و یا تا حد امکان حجیم بر روی هم انباشته می شوند. فضای تالارها باید وسیع باشد تا عبور و مرور هوا و رطوبت به راحتی در بین دانه های محصول و شاخه ها امکان پذیر باشد. این دانه های زرشک بر روی شاخه تا زمان خشک شدن می مانند. زرشک به علت داشتن اسید های آلی برای درمان سنگ کلیه مناسب است.

iranian Barberry

Light to Dark Brown = Sultana

Dark Brown to Black = Sun-Dried

Carton weightPackage WeightCount per carton
8 kg250 g32
4 kg250 g16
7 kg1 kg7

Nutrition Facts

Serving Size 100 grams

Calories 349.9Calories from fat 3.5
Total Fat 0.4g 1%
Saturated Fat 0g0%
Trans Fat 0g0%
Cholesterol 0mg0%
Sodium 296.3mg12%
Total Carbohydrates 78.5g26%
Dietary Fiber 12.9g51%
Sugars 46.4g0%
Protein 14.3g0%
Viramin AViramin CCalciumIron
535.5&82.1%14.6%39.3%